Gayet Ciddiyim!


   Gayet Ciddiyim!
Bu kitab , hayata bak a m sizinle payla mak, ya am n manas n biraz da olsa irdelemek, g nl k devinimlerin i inde yitip giden imgeleri birlikte ayr msamak i in kaleme ald m, falan dememi beklemiyorsunuz herhalde lk kitab md r, tan t m yaz s na zen g stereyim, bir mesaj olsun, udur budur diye d nmedim de il Ama bence, hakikaten gerek yok ehirlerde ya yoruz ve zellikle bizim ehirlerde her dakika g l necek bir eyler k veriyor Metropol Manzaralar , g.a.g n metinleri hep bunlar Hepimiz ya yoruz da, ben yaz yorum, aradaki fark o Hayat k sa, bir tek g ld klerimiz yan m za k r kalacak Yoksa oku, al , evlen, para kazan, para kaybet, ocuk yap, ya lan, l, hep ayn E lenin diye yaz yorum, ba ka derdim yok Vallahi Gayet ciddiyim Read Gayet Ciddiyim! – cricketworldcuplivestreaming.com

G lse Birsel is a Turkish comedian, writer, scenarist and actress.She attended Beyo lu Anadolu High school and got a degree in economics at Bo azi i University She started working for Akt el magazine as a correspondent in her second year as an undergraduate Finally, she graduated from Bo azi i University as an economist and Akt el magazine as an editor in 1994 She went to New York and studied for a master s degree in the film program of Columbia University s School of the Arts.She was first noticed through her articles in Turkish newspapers, titled Metropol Manzaralar Views of the Metropolis, Metropolis is actually Istanbul , with her easily noticed funny touches of city life She later presented a comedy show named G.A.G Between 2004 2009, she was the scenarist of the sitcom Avrupa Yakas , where she also played one of the leading roles As of 2012, she is scripting and starring in a new sitcom, Yalan D nya She writes weekly for Sabah.

Download 
   Gayet Ciddiyim!
 author Gülse Birsel – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 312 pages
 • Gayet Ciddiyim!
 • Gülse Birsel
 • Turkish
 • 25 September 2019
 • 9753314248

10 thoughts on “ Gayet Ciddiyim!

 1. says:

  G zel kitapt Bask i irilmi ti Yer yer g zlemlerinden, papu gibi dilinden korktum vallahi Ama kad n n eteklerinden k lt r ak yor k skaaand h

 2. says:

  E lenmek istiyorsan z bu kitab kesinlikle tavsiye ediyorum Zekice yaz lm bir kitap.Okurken Ya bende bunu fark etmi tim ama kimse fark etmiyor sanm t m diye bilece iniz yerleri var zellikle yaz n g ne lenirken keyifli zaman ge irmenize yard mc olacak bir kitap.

 3. says:

  G lse Birsel yak ndan takip etti im ok yetenekli bir yazar oyuncudur Bundan dolay m d r bilmem, bu kitab g rd mde ok heyecanland m Okumaya ba lad mda hi huyum olmayan bir ey yapt m, K TAPTAK C MLELER N ALTINI ZMEYE BA LADIM Normalde hi sevmedi im bu hareketi yapmama engel olamamam n sebebi tam beni anlatan bu c mleleri unutmak istememdi Bu sat rl...

 4. says:

  Okurken zordur g ld rmek, kahkahalarla okudum Etraf mdakileri rahats z ede ede , harikas n kad n.

 5. says:

  A k as ben ok be endim Lise y llar nda idol olarak g rd m insand , G lse Birsel Hala da yapt klar n ve kendisini takdir ederim O zamanlar okudu um bu kitap, hi bir ekilde o tarz ma hitap etmiyordu Normal de uzun soluklu romanlar tercih ederdim Ama arkada mda bu kitap oldu unu renince hi teredd t etmeden ald m ve G lse Birsel i daha yak n tan ma f rsat buldum O g zel anlat m , insan n y z nde tebess m b rakan tespitleriyle kitab ok be enmi tim Bence hi d nmeden al n A k as ben ok be endim Lise y llar nda idol olarak g rd m insand , G lse Birsel Hala da yapt klar n ve kendisini takdir ederim O zamanlar okudu um bu kitap, hi bir ekilde o tarz ma hitap etmiyordu Normal de uzun soluklu romanlar tercih ederdim Ama arkada mda bu kitap oldu unu renince hi teredd t etmeden ald m v...

 6. says:

  Her zaman ulke sorunlari politik sekilde tartisilmaz Gulse Birsel guclu bakis acisiyla, esprili diliyle hem guldurup hem hergun onumuzde duran olaylari baska bir bakis acisiyla gostermis Yalin, basit ama e...

 7. says:

  %50 %50 diyebilece im bir kitapt baz yerleri ger ekten komikti ancak baz yerleri ok s k c yd Basit bir dil ile yaz lm bir kitap ve bu y zden elinize al p bir solukta okuyabilece iniz bir kitap de il.

 8. says:

  Beni g ld rmeyi ba aran nadide kitaplardan biri olan gayet ciddiyim ile G lse Han m, g nl k hayatta hepimizin kar la t olaylar ince mizah yla birle tiriyor ve ortaya sizi g lmekten isteri krizine sokma olas l y ksek olan bu kitap k yor D

 9. says:

  Hayata dair izlenimlerini ok net bir ekilde ortaya koyan ve bunu yaparken g l mseme yaratan G lse Birsel ok g zel bir i karm Yapt i leri be eniyle takip ediyorum.

 10. says:

  Bana bak n ne kadar ok problemim var.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *