Kaktüsler Susuz Da Yaşar (Kadınlar Mamak Cezaevini Anlatıyor)


   Kaktüsler Susuz Da Yaşar (Kadınlar Mamak Cezaevini Anlatıyor)
Mamak 12 Eyl l darbesinin ard ndan bir cezaevi Ve T rkiyenin her taraf n ok sars c bir ekilde etkileyen g nlerde Mamakta ayakta kalmaya, direnmeye al an kad nlar Direnirken birbiriyle dayan an ve her ac dan bir kahkaha karan kad nlar n Bir ba kald r hikayesi G lerek, ark s yleyerek, hay r diyerek, birbiriyle dayan arak, payla arak ya anan bir hikaye Mamak Askeri Ceza ve Tutukevi ndeyken, bir g vercin rkekli indeydik nceleri rkt k, ekindik, korktuk, kayg land k ve de suskunduk Anlamaya al t k Sonra toparland k Insanl m z , ki ili imizi, devrimci de erlerimizi savunmak zere g lerimizi birle tirdik Suya at lan ta misali ba lad bu ba kald r nce k k bir halka, sonra giderek b y yen, o alan ve t m suya yay lan halkalar gibi Sevgilerimiz b y d k e, dayan mam z g lendik e, zulm n k ld ne tan k olduk l m h cresinde, tabutlukta ya da bir ba na tecritlerde, kafeslerde iken bile dostluklar n, yolda l klar n s cakl s tt yen bedenlerimizi, y reklerimizi Bir de i imizi en ok ac tan n, kendi ac m zdan ok, dostlar m z n ac s na tan kl k etmek oldu unu rendik orada Ve birlikte, daha bir dik durmay , daha bir dik y r meyi Onlar ki iliklerimizi elimizden almaya, g zlerimizdeki s nd rmeye, bizi biz olmaktan karmaya al t k a, zulm n karanl nda, ufac k da olsa bir k yakt k birlikte Best Read Kaktüsler Susuz Da Yaşar (Kadınlar Mamak Cezaevini Anlatıyor) [ author ] Kolektif [ Kindle ePUB or eBook ] – cricketworldcuplivestreaming.com

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Kaktüsler Susuz Da Yaşar (Kadınlar Mamak Cezaevini Anlatıyor) book, this is one of the most wanted Kolektif author readers around the world.

✓ Is the Best 
   Kaktüsler Susuz Da Yaşar (Kadınlar Mamak Cezaevini Anlatıyor)
 E-Pub Author Kolektif – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 422 pages
 • Kaktüsler Susuz Da Yaşar (Kadınlar Mamak Cezaevini Anlatıyor)
 • Kolektif
 • Turkish
 • 11 November 2018

10 thoughts on “ Kaktüsler Susuz Da Yaşar (Kadınlar Mamak Cezaevini Anlatıyor)

 1. says:

  Kitab n i eri inden bahsetmeden nce bu kitab okurken hayat m n en ac deneyimlerinden birini ya ad m s ylemem gerek Bu kitap, d nyan n en cesur kad nlar ndan 46 tanesinin an lar n i eriyor 1980lerde Mamak askeri cezaevinde kalm kad nlar n Biz 80lerde do an apolitize gen ler i in asl na bakarsan z kulaktan dolmad r darbe ve etraf nda ya ananlar Fa ist anas babas olanlar n ailelerinde i nas l d n yor bilmiyorum ama anne ve babalar m z genellikle konu hakk nda konu mazlar Hat rlamak Kitab n i eri inden bahsetmeden nce bu kitab okurken hayat m n en ac deneyimlerinden birini ya ad m s ylemem gerek Bu kitap, d nyan n en cesur kad nlar ndan 46 tanesinin an lar n i eriyor 1980lerde Mamak askeri cezaevinde kalm kad nlar n Biz 80lerde do an apolitize gen ler i in asl na bakarsan z kulaktan dolmad r darbe ve etraf nda ya ananlar Fa ist anas babas olanlar n ailelerinde i nas l d n yor bilmiyorum ama anne ve babalar m z genellikle konu hakk nda konu mazlar Hat rlamak istemediklerinden mi ocuklar n bu...

 2. says:

  Bug ne kadar okudu um kitaplar i inde beni en ok etkileyenlerden biri kesinlikle. B y klerimizin y zle mekten ka nd ya anm l klar n tokat gibi surat m za vuruldu u, okumas hi kolay olmayan ve okurken en ok a lad m kitap san r m Okumas n n zor olmas tamamen ya ananlar n hazmedilmesinin zorlu undan inde lise retmenlerimden birinin de hikayesinin olmas sebebiyle bende daha da ayr bir yeri var 80 lerin cesur kad nlar n n cezaevinde ya ad klar n n ger ek hikayesini kesinlikle Bug ne kadar okudu um kitaplar i inde beni en ok etkileyenlerden biri kesinlikle. B y klerimizin y zle mekten ka nd ya anm l klar n tokat gibi surat m za vuruldu u, okumas hi kolay olmayan ve okurken en ok a lad m kitap san r m Okumas n n zor olmas tamamen ya ananlar n hazmedilmesinin zorlu undan inde lise retm...

 3. says:

  Okurken iciniz daglaniyor ki ustelik oyle cok abartili detaylar da yok, ayrica cok eglenceli anlatiyorlar sanki tum o eziyetlere maruz kalanlar onlar degilmisler gibi Iste tam da bu yuzden, inanilmaz buyuk bir saygiyi, sevgiyi ve sarilip sarmalanmayi hakediyorlar hem kitap hem de tum bu eziyetlerin tamamina maruz kalanlar yakinlari tum donem taniklari..Insanlik onuru belki sizin yasadiginiz iskenceleri yenemedi ama buradayiz, artik azinlik da olsak, dokundugumuz, buyuttugumuz, elimizin Okurken iciniz daglaniyor ki ustelik oyle cok abartili detaylar da yok, ayrica cok eglenceli anlatiyorlar sanki tum o eziyetlere maruz kalanlar onlar degilmisler gibi Iste tam da bu yuzden, inanilmaz buyuk bir saygiyi, sevgiyi ve sarilip sarmalanmayi hakediyorlar hem kitap hem de tum bu eziyetlerin tamamina maruz kalanlar yakinlari tum donem taniklari..Insanlik onuru belki sizin yasadiginiz iskenceleri yenemedi ama burad...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *