Motýľov


   Motýľov
Mot ov je zbierka svojr znych humorn ch polover ov poloaforizmov, neraz ahko zapam tate n ch, ba a samovo ne ryj cich sa do pam ti Niet sa teda o udova , e niektor z nich z udoveli a tie, ktor nez udoveli, z udovej. Free Download [ Motýľov ] author [ Vlado Janček ] – cricketworldcuplivestreaming.com

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Motýľov book, this is one of the most wanted Vlado Janček author readers around the world.

✓ Read Online 
   Motýľov
 E-Pub Author Vlado Janček – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 63 pages
 • Motýľov
 • Vlado Janček
 • Slovak
 • 21 August 2018
 • 8089129544 Edition Language Slovak Other Editions 1

10 thoughts on “ Motýľov

 1. says:

  B sne re ovanky boli ok , viac ma oslovili Koc rovsk.Ale p i sa mi knih rske spracovanie tohto prv ho vydania, pri om najviac asi to, e ka d ob lka z 200 exempl rov prv ho vydania m nalepen in mot liu zn mku Mil s aj latinsk preklady slovensk ch n zvov b sn , ktor s uveden len v obsahu, nie pri samotnej b sni.Ob ben b se Rozchod lat Separatio Dnes si mi povedala, e nie som ten prav.Je tvrtok dvan steho.Zajtra sa to sprav.Prv b se pium lat Opium Ani pium Prv Rozchod Ob ben B sne re ov...

 2. says:

  Ve a nonsensov ch ver ov, a medzi nimi zop r klenotov Ale zas, ja po zii rozumiem asi ako mlad Soprano copyright Juraj Olbrimek B se Za iatok kon eka je as ou textu Sat nov ch r k, Po anglicky a ja som akal viac tak ch textov ako je na ich prvom albume.Za iatok kon eka_______________________M zvl tny kon ek nosa, m m r d ke le bos , nah a h ad do dia ok, n m dvom sa to v ak nestalo Inflagranti_____________Prepadol soms dru inouDom Ve a nonsensov ch ver ov, a medzi nimi zop r klenotov Ale zas, ja po zii rozumiem asi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *