Naivus romanas apie meilę, vyrą ir šokoladą


   Naivus romanas apie meilę, vyrą ir šokoladą
Ar nas Mata ius g 1980 diplomuotas dailininkas, auk tosios matematikos bakalauras, kult ros ir TV projekt prodiuseris, k rybos fasilitatorius, verslininkas ir okolado gamintojas Naivus romanas apie meil , vyr ir okolad Ar no Mata iaus debiutas ioje knygoje pasakojama istorija apie okolado manufakt ros Chocolate Naive prad i Sakoma, kad kuriant gyvenimo laim reikia trij asmen vieno, kuris visada i klauso antro, kuris i klauso ir padr sina ir tre io, kuris i klauso ir kritikuoja Atsitiko taip, kad tie trys mon s romane yra moterys Jaunojo ra ytojo romano pagrindas keturios istorijos, papasakotos iuolaiki kai ir gan dramati kai trys atskleid ia autoriaus santykius su moterimis, viena su okoladu.Meil s nuotykiai kupini sekso scen , atviros erotikos, ta iau palie ia ir gilesnius bei esmingus prasm s, darbo, gro io reikalus Traukia lakoni kas, energingas, jaunatvi ko avesio nuspalvintas stilius. Free Read Kindle ePUB Naivus romanas apie meilę, vyrą ir šokoladą by Arūnas Matačius – cricketworldcuplivestreaming.com

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Naivus romanas apie meilę, vyrą ir šokoladą book, this is one of the most wanted Arūnas Matačius author readers around the world.

↠ Free Download ☆ 
   Naivus romanas apie meilę, vyrą ir šokoladą
 Kindle By Arūnas Matačius ✓ steam trains – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Hardcover
 • 270 pages
 • Naivus romanas apie meilę, vyrą ir šokoladą
 • Arūnas Matačius
 • Lithuanian
 • 03 July 2018

10 thoughts on “ Naivus romanas apie meilę, vyrą ir šokoladą

 1. says:

  Knyga tarsi apie visk , ta iau ir apie niek Neveltui tai naivus romanas puikiai tinkantis vakaro skaitiniams irdis labiausiai d iaugiasi, nes iai knygai spausdinti buvo naudotas popierius, pagamintas i atsakingai auginamos medienos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *