Powiatowa rewolucja moralna


   Powiatowa rewolucja moralna
Co si sta o ze zdobyt w 1989 roku wolno ci Czy uda o si nale ycie wykorzysta dan nam szans Kto na niej zyska , a kto straci W najnowszym zbiorze reporta y Pawe Smole ski, dziennikarz Gazety Wyborczej , stara si odpowiedzie na te pytania, kre l c szerok panoram polskiego spo ecze stwa ostatnich dwudziestu lat Autora nie interesuj jednak wa ne dziejowe momenty, lecz lokalne wa nie i afery, a bardziej ni ycie wielkiego miasta ciekawi go codzienno popegeerowskich wsi czy ma ych miasteczek, gdzie jak w soczewce skupiaj si wszystkie nasze bol czki, obsesje, l ki i rozczarowania W tych gorzko ironicznych tekstach Smole ski odkrywa przed nami frapuj cy obraz polskiej prowincji n kanej przez bied , frustracje i polityczne spory M odzie owe gangi jumaczy trudni ce si przemytem przez polsko niemieck granic , kr ce po Cz uchowie listy by ych agent w, burzliwe protesty przeciwko pokazowi m skiego striptizu w ko cierskiej dyskotece Replay , wreszcie kampania wyborcza prowadzona za pomoc ogrodowej kosiarki samojezdnej tak wygl da polska rzeczywisto widziana nie z okien politycznego salonu, ale z perspektywy gminy i powiatu. Free Download [ Powiatowa rewolucja moralna ] Author [ Paweł Smoleński ] For Kindle ePUB or eBook – cricketworldcuplivestreaming.com

Reporter, publicysta, od 1989 roku dziennikarz Gazety Wyborczej , wcze niej wsp pracownik pism drugiego obiegu Napisa m.in Pokolenie kryzysu, Gazeta Wyborcza lustro demokracji, Salon patriot w, Poch wek dla rezuna, Irak Piek o w raju, Izrael ju nie frunie, Bedzies wisio za cosik Godki podhala skie wraz z Bart omiejem Kurasiem , Balagan Alfabet izraelski, Oczy zasypane piaskiem oraz Szcze ne wmer a i nie umrze wywiad rzek z Jurijem Andruchowyczem oraz Zielone migda y czyli po co wiatu Kurdowie Kilkana cie jego reporta y opublikowa a paryska Kultura Laureat Nagrody Pojednania Polsko Ukrai skiego w 2003 roku za ksi k Poch wek dla rezuna i Nagrody im Kurta Schorka za teksty po wi cone Irakowi W 2006 roku otrzyma Nagrod im Beaty Pawlak za zbi r reporta y Izrael ju nie frunie Mieszka w Warszawie.

Ï Best Download 
   Powiatowa rewolucja moralna
 PDF by Paweł Smoleński – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 217 pages
 • Powiatowa rewolucja moralna
 • Paweł Smoleński
 • Polish
 • 22 October 2017
 • 8324012001

10 thoughts on “ Powiatowa rewolucja moralna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *