Przyjaciółki ze Staromiejskiej (Staromiejska, #2)


   Przyjaciółki ze Staromiejskiej (Staromiejska, #2)
Ania Bednarek przywyk a do uwagi i podziwu Scena jest ca ym jej yciem Do czasu Splot niefortunnych zdarze sprawia, e jej kariera w kanadyjskim zespole baletowym zostaje zrujnowana Dziewczyna, zagubiona, niepewna w asnej przysz o ci, wraca do rodzinnego miasteczka Nikogo nie chce prosi o pomoc, a pod mask pewno ci siebie i arogancji ukrywa osobisty dramat Zakrada si do starej willi dawnej nauczycielki ta ca, gdzie uporczywie wiczy, pr buj c odzyska form Czy po roku przerwy uda jej si wr ci do baletu Ania b dzie musia a na nowo okre li , kto jest jej przyjacielem, a kto wrogiem.Jak rol odegraj w jej nowym wiecie znajomi ze Staromiejskiej, dawny narzeczony Edek oraz jego obecna wybranka, w a cicielka sklepu z r kodzie em, Weronika I jakie plany ma wobec niej r wnie tajemniczy, co dziwaczny m czyzna, kt rego dziewczyna nieustannie spotyka Best Download [ Przyjaciółki ze Staromiejskiej (Staromiejska, #2) ] author [ Anna Mulczyńska ] For Kindle ePUB or eBook – cricketworldcuplivestreaming.com

Anna Mulczy ska blogerka, graficzka, redaktorka dzia u fotoedycji Z wykszta cenia ekonomistka, jednak ku swojej rado ci nie przepracowa a ani dnia w wyuczonym zawodzie W wolnym czasie biega, ta czy, s ucha mruczenia kota albo podr uje po wiecie Kocha szwedzkie widoki i smaki, ale podr e dalekie i bliskie odbywa nie tylko po Skandynawii Najch tniej nie wychodzi aby z samolotu, bo kilka kilometr w nad ziemi przychodz jej do g owy najlepsze pomys y na ksi ki W akcj swoich powie ci stara si wple elementy wszystkich swoich pasji r kodzie a, baletu, muzyki klasycznej i dobrej kuchni A je li ju o kuchni mowa, to nie mia aby nic przeciwko, gdyby mog a od ywia si jedynie sushi, kt re uwielbia Przyjaci ka kotki Wisienki i wszystkich zwierz t wiata I, jak m wi jej bliscy, niepoprawna optymistka, zara aj ca wszystkich wok swoj pozytywn energi.Blog

✓ Try FREE Books 
   Przyjaciółki ze Staromiejskiej (Staromiejska, #2)
 By Anna Mulczyńska – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 480 pages
 • Przyjaciółki ze Staromiejskiej (Staromiejska, #2)
 • Anna Mulczyńska
 • Polish
 • 24 March 2019

10 thoughts on “ Przyjaciółki ze Staromiejskiej (Staromiejska, #2)

 1. says:

  Mi o by o znowu znale si na ulicy Staromiejskiej.W tej cz ci poznajemy przede wszystkim Ani Bednarek i jej losy, ale r wnie ledzimy dalej ycie i karier Weroniki oraz Edzia Dwie kobiety Jedna uzdolniona w haftowaniu, pogodna, weso a, o wielkim sercu, druga natomiast zatraca si w ta cu baletowym, chamska, pewna siebie, arogancka Przyjaci ki ze Staromiejskiej to wspania a opowie o przyja ni, kt ra mo e si pojawi nawet pomi dzy zatwardzia ymi rywalkami.Historia o sile mi o ci i Mi o by o znowu znale si na ulicy Staromiejskiej.W tej cz ci poznajemy przede wszystkim Ani Bednarek i jej losy, ale r wnie ledzimy dalej ycie i ka...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *