Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı


   Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı
Necati Tosuner, yazarl n n 50 y l nda Susmak Nas l da Yoruyor nsan ile unutulmak i in geriye itilmi , hat rlan nca insan n y re ini atlatacak gibi arpt ran olaylar ve duygular aktar yor Yazar, Kas rgan n G z nde ba latt , hayalindeki dinleyiciyle cevaps z, uzun, kendi kendine bir konu may yeni roman nda s rd r yor lk yk s 1963 ubat nda yay mlanan yazar n ilk kitab zg rl k Masal 1965 te kt 1977 y l nda ise ilk roman Sanc Sanc yay mland Her yap t nda i tenli i ve harikulade dil ustal ne kan Necati Tosuner, defalarca pek ok d le lay k g r ld.S k nt yla inen bir ak amdan korktu un gibi rpertilerle i ten i e titre erek bekledi in bu g z sonu, z n lerden dam ta dam ta yo unla t rd n ge mi ya an lm ve o u da ya an lmadan ge mi o buruk sevin dam t lm z n lerin var k ld sevin g c n zorlad n s n rlardan art k hep geride kalmay al kanl k edinmeye ba lam olan o a r aksak o yorgun y k k o esrik t kez o t k yine, t k yine s r klendi in bo ulma, ac tmayan, korkutmayan ve merak ettiren o bo ulma, yana nda geni lemeyi s rd ren kabar k ve d z koyu lekenin kapsama alan i inde ok gerilerde yitmi olan ve bir g n g r lece i beklenilen dudak st t ylenmede dola an dil ucu Free Download Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı author Necati Tosuner For Kindle ePUB or eBook – cricketworldcuplivestreaming.com

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı book, this is one of the most wanted Necati Tosuner author readers around the world.

Download 
   Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı
 by Necati Tosuner – cricketworldcuplivestreaming.com
 • Paperback
 • 128 pages
 • Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı
 • Necati Tosuner
 • Turkish
 • 17 July 2017

10 thoughts on “ Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı

 1. says:

  Ben hayat mda bu kadar k t yaz lm bir kitap okumad m Kitapta ne anlatmak istemi , derdi neymi bir t rl zemedim Kitap sayfalar yar m yar m, bo luklar b rak lm hep Ufukta bir timsah esniyordu gibi sa ma sapan meteforlar Be ya ndaki ocuk kitaplar eminim...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *